Або е роден в София, но е самоковец по душа. Работи като учител, психотерапевт, преводач и редактор в литературно издателство.

Преди деветнадесетата си година той не напуска България, а след това започва да пътува по света безспирно. Живял е на няколко континента сред различни култури, често в домовете на местните, а в края на 2020 се връща, за да живее в София. Обича изкуството, философията и спорта.

Образованието и опита му помагат да анализира обществената психология и тенденциите в социалните взаимоотношения.