Костадинка Любенова Христова:

Целият ми житейски път е свързан със Самоков – тук съм родена, тук е моето семейство, моята работа, моят живот.

Завършила съм СУ „ Климент Охридски“ със специалност Българска филология и в професионалния ми път съдбата  свърза моя живот с младите хора – учител съм в самоковската гимназия „Константин Фотинов“, училище с близо 130-годишна история, с безспорен авторитет в града ни, дало образование на редица самоковци.

Отнасям се към работата си с респект и отговорност. Старая се да съчетавам преподавателския си  опит с научните ми интереси в сферата на литературата. Имам издадени три сборника за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти, автор съм на редица статии в специализираното сп. „Български език и литература“.

За мен в професионален план определен интерес представляват иновативните методи на преподаване – интерактивност в обучението, STEM-обучението, проектно и проблемнобазираното учене и др. Автор съм на собствена методическа разработка на  технология за провеждане на трансдисциплинарни уроци.

Методическите ми търсения ме накараха да открия възможностите на информационните технологии и да свържа тези възможности с работата си в часовете по литературата и българския език.  Старая се да се самообразовам, защото осъзнавам, че ученето е непрекъснат процес. Самостоятелно разучените дигитални приложения (напр. Bookcreator; In Design) представям на учениците си и им помагам да ги овладеят, окуражавам ги да работят с тях,  да създават собствени продукти и активно да участват в общите проекти. В поредицата си участия в професионални научни конференции, свързани със въвеждането на иновативни  методи на преподаване, представям своите педагогически търсения и експерименти.

Работата ми в училище е свързана не само с преподаването в учебните часове.  В последните десетина години съм била ръководител съм на различни клубове за занимания по интереси. – Медиен дизайн, клуб за нейрографика „Графикон“, литературен клуб „Агадор“, клуб за развиване на езикови компетентности „Азъ, буки, веди“ С най-устойчиво развитие сред тях е клуб „Аз съм автор!“, който издава училищното списание „#Апостроф’ART“. С това списание сме особено горди, защото патронът на училището ни – Константин Фотинов – е основател на периодичния печат в България.

За професионалните ми постижения съм удостоена с Грамота за учител на годината (2018) от общ. Самоков

Професията ми е динамична, трудна, но и много зареждаща. В нея ми харесват ежедневните предизвикателства, които карат и мен самата да не спирам, да търся, да се уча.

Личните ми интереси са свързани с културата и изкуствата, с възможностите на магичните нови технологии, с психологията и човешките отношения. Така се срещнах с нейрографиката – метод за сътворяване и пресътворяване на света. За него искам да разкажа на тазгодишния TEDх в Самоков.