Logo
10 Дек 2022 - Самоков, България

TEDxSamokov е независимо организирано TED събитие.

Самоков е ключов град в България – исторически и културно. Смятан е за един от главните спортни и артистични центрове в страната. Но след 1989 г., падането на Берлинската стена и последвалата урбанизация Самоков губи голяма част от младежта си, както и много от възможностите за онези, които остават.

Ентусиазираният и компетентен екип целят да възродят разнообразната културна атмосфера в града, да представят свежи и важни гласове на местната публика, както и да извадят силни самоковски гласове на показ пред широката национална и световна общност.

До 2023 искаме да превърнем TEDxSamokov в най-голямото TEDx събитие на Балканите.